# فاش_راز

اطمینان

هچوقت به چشمات راز دلت رو نگو   چون راز نگه نمی داره   و گریه میکنه                                                                                                                                                                                                                                                                         
/ 1 نظر / 13 بازدید