دیدنی نیست

معلم برای سفید بودن برگه نقاشی ام دعوایم کرد و همه به من خندیدند...  ولی من خدایی را کشیده بودم که همه می گفتن دیدنی نیست...                                                                                                                

/ 0 نظر / 11 بازدید