شانس

شانس یک بار در خونه  آدم رو می زنه                                                                   ولی بد شانسی دستش رو از روی زنگ                                                                 بر نمی داره بدبختی هم که کلید داره                                                                      هر وقت بخواد میاد تو*                                   

/ 0 نظر / 29 بازدید