اطمینان

هچوقت به چشمات راز دلت رو نگو   چون راز نگه نمی داره   و گریه میکنه                                                                                                                                                                                                                                                                         
/ 1 نظر / 13 بازدید

رفیق

درویش را گفتند بهشت بهتر است یا رفیق؟  درویش خندید و گفت:بهشت بی رفیق جهنم است                                                                    
/ 0 نظر / 10 بازدید
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
9 پست
سفر
1 پست
نذری
1 پست
شدت
1 پست
دریا
1 پست
بیقرار
1 پست
ساحل
1 پست
ارام
1 پست
بزرگ
1 پست
موچول
1 پست
ابچگی
1 پست
کوچول
1 پست
چشم
1 پست
راز_دل
1 پست
فاش_راز
1 پست
سلام
1 پست
رفاقت
1 پست
کم_آوردن
1 پست
تهران
1 پست
لر
1 پست
تابستون
1 پست
آستین
1 پست
رفیق
1 پست
جهنم
1 پست
بهشت
1 پست
خدا
1 پست
دیدنی
1 پست
نیست
1 پست
عشق
1 پست
زندگی
2 پست
بازی
1 پست
فداکـاری
1 پست
بدبختی
1 پست
شانس
1 پست
بد_شانسی
1 پست
صبر
1 پست
فراموشی
1 پست
گوگولی
1 پست